ხელშეკრულება და პირობები

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ავტომატურად ეთანხმებით წესებს

სერვერების გამოყენების პირობებ

ეს პოლიტიკა ექვემდებარება შეცვლას ალტერნატიული შეტყობინების გარეშე, გთხოვთ, გადაამოწმოთ რეგულარულად. ეს პოლიტიკა გარდა ამისა, და განიხილება LUNET.GE ის წესები და პირობები. LUNET.GE იქნება ერთადერთი არბიტრი, თუ რა წარმოადგენს ამ დებულების დარღვევას. თუ თქვენ მოგეხსენებათ ჩვენი AUP- ს ნებისმიერ ადგილას (გარდა ჩვენს კლიენტთა ან სასამართლოს ბრძანებების, subpoenas, ძებნის გარანტიების ან სხვა სამართლებრივი პროცესის სავარაუდო დარღვევის შესახებ, ყველა ელექტრონული ფოსტის მისამართია "iuridiuli@lunet.ge

---------------------------------

საზიარო ჰოსტინგი

1.1) LUNET.GE იტოვებს უფლებას შეაჩეროს ან გააუქმოს მომხმარებლის ხელმისაწვდომობა LUNET.GE ზე, სადაც LUNET.GE გადაწყვეტს, რომ ანგარიში არამიზნობრივად გამოიყენება. LUNET.GE იტოვებს უფლებას უარი თქვას მომსახურების და / ან მის სერვერებზე არავისთვის.

---------------------------------

1.2) LUNET.GE გთავაზობთ სხვადასხვა დონის ვებ სივრცესა და გამტარუნარიანობას სხვადასხვა ანგარიშის ტიპებთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვგულისხმობთ ლეგიტიმურ ვებ-გვერდის შინაარსისა და გამტარუნარიანობის ადგილს. დომენის ყველა ფაილი უნდა იყოს აქტიური საიტის ნაწილი და უკავშირდება საიტზე. MP3 და სხვა დიდი მულტიმედიური ფაილი არ არის ვებ-გვერდის შინაარსი. LUNET.GE გთავაზობთ ამ ტიპის კონტენტისთვის ნაკადი მედია სერვისს. ანგარიშზე არსებული ყველა ფაილი, ინფორმაცია და ფოსტა შენარჩუნდება გადახდის დღიდან 10 დღის განმავლობაში. თუ გადახდა 10 დღის შემდეგ არ არის მიღებული, ყველა ფაილი, ინფორმაცია და ანგარიში შეიძლება იყოს წაშლილი. თუ აბონენტი უსურვებს სამსახურში დაბრუნებას / რეაგირებას, აბონენტს შესაძლოა ახალი აბონენტისთვის ხელახლა მიაწოდოს და საჭიროა სააღსრულებო საფასურის გადახდა. .

---------------------------------

1.2.1) გამტარუნარიანობა და დისკის გამოყენება: კომპანიამ მომხმარებელს უნდა უზრუნველყოს გამტარუნარიანობის, დისკზე და სხვა რესურსების შეუზღუდავი მოცულობის მოცულობა, როგორიცაა ელ.ფოსტის ან / და ფაილის გადაცემის პროტოკოლი ("FTP") ანგარიშები. მომსახურება განკუთვნილია მხოლოდ ნორმალური გამოყენებისათვის. მკაცრად აკრძალულია ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც გამოწვეულია ჭარბი გამოყენებისას შეუსაბამოა ნორმალური გამოყენების სქემებით. კლიენტი თანახმაა, რომ ასეთი სიჩქარისა და დისკის გამოყენება არ უნდა აღემატებოდეს კომპანიის მიერ დადგენილი მომსახურების რაოდენობას ("შეთანხმებული გამოყენება"). ეს ასიგნებები ოპტიმიზირებულია და ეძღვნება კონტენტისა და მომხმარებელთა ელექტრონული ფოსტის მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია მხოლოდ კლიენტის ვებ ჰოსტინგის ანგარიშს (ებ) კომპანიასთან. კლიენტი მომხმარებელს არ უნდა გამოიყენოს ნებისმიერი გამტარუნარიანობა და / ან დისკის გამოყენება მასალების გარდა მომხმარებელთა ვებსაიტი, მომხმარებელთა კონტენტი და / ან კლიენტის ელექტრონულ ფოსტაზე. მაგალითად, მომხმარებელმა შეიძლება არ გამოიყენოს გამტარუნარიანობა ან დისკზე გამოყენება როგორც გამარტივებული საცავი ფართობის ელექტრონულ ფაილებზე ან მესამე მხარის ელექტრონულ საფოსტო ან FTP მასპინძლებისათვის მომსახურების უზრუნველსაყოფად. კომპანია მონიტორინგს უწევს კლიენტის სიჩქარეს და დისკზე გამოყენებას. კომპანიას, თავისი შეხედულებისამებრ, აქვს უფლება მიიღოს ნებისმიერი მაკორექტირებელი ქმედება, თუ კლიენტის სიჩქარის ან დისკის გამოყენება აღემატება შეთანხმებულ გამოყენებას ან სხვა არასწორი შენახვას ან გამოყენებას. ასეთი კორექტირება შეიძლება მოიცავდეს კლიენტის ვებსაიტის, კლიენტის შინაარსის, კლიენტის ელექტრონული ფოსტის სერვისების ან / და სხვა მასალების ან ამ ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ნებისმიერი მომსახურების, გათიშვისა ან წაშლის დამატებითი ბრალდების, გათიშვის ან შეწყვეტის შეფასებას, მიღებული კომპანიის ერთადერთი და აბსოლუტური შეხედულებისამებრ. თუ კომპანია იღებს ამგვარად ამგვარი რეაგირების უფლებას, კლიენტს არ ექვემდებარება ასეთი ქმედებამდე გადახდილი ნებისმიერი საფასურის დაბრუნება ან კრედიტი. კლიენტი შეესაბამება მომხმარებელთა ვებ-გვერდს, კლიენტთა კონტენტის ან / და მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა მოქმედი კანონმდებლობის, წესებისა და წესების და თითოეული მათგანის, მათ შორის გამტარუნარიანობას, დისკზე და სხვა რესურსებს მხოლოდ კანონიერი მიზნებისათვის. მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიყენოს: მესამე პირებიდან (მათ შორის ტექსტის, გრაფიკის, მუსიკის, ვიდეო ან სხვა საავტორო უფლებებით მოცული მასალის) მასალის გადაწერა; ნებისმიერი მესამე მხარის პატენტების, საავტორო უფლებების, სასაქონლო ნიშნების ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მითვისება ან შელახვა; უკანონო ნარკოტიკების, უკანონო სათამაშოების, უცენზურო მასალებისა და სხვა ნებისმიერი პროდუქციისა და მომსახურების გადაზიდვა, რომლებიც აკრძალულია კანონით დადგენილი წესით; ექსპორტირების პროგრამული უზრუნველყოფის ექსპორტისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ ექსპორტის კონტროლის კანონმდებლობის დარღვევით; მომსახურების გაყალბება ან შეცდომაში შეყვანა გაგზავნა მთელ ნაწილში, მთლიანად ან ნაწილობრივ, გააგზავნონ გზავნილის შემქმნელი. თუ კომპანია გაიგებს ან აღმოაჩენს, რომ კლიენტი არღვევს მომხმარებელთა ვებ-გვერდს, მომხმარებელთა კონტენტის ან / და მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მომსახურებას, სიჩქარის გამოყენებას, დისკის გამოყენების ან შეთანხმებულ გამოყენებას, კომპანიამ შესაძლოა ვალდებულია შეატყობინოს საჭირო სამართალდამცავებს და / ან ასეთი ორგანიზაციის (სააგენტოები) და შეუძლია სააგენტოს უზრუნველყოს მომხმარებელთან, კლიენტის ვებსაიტთან, მომხმარებელთან დაკავშირებული ინფორმაციისა და / ან კლიენტის ელექტრონულ ფოსტასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

---------------------------------

Cron Jobs: მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელს შეუძლია შექმნას Cron სამუშაოების მათი პანელი (linux მხოლოდ), cron სამუშაო დრო არ შეიძლება იყოს სწრაფად, ვიდრე ყოველ 5 წუთში. თითოეული სერვერი განახლდება ყოველ წუთს "ყოველ წუთს" ყოველ სამუშაოზე ყოველ 5 წუთში.

---------------------------------

1.2.2) CPU გამოყენება. კლიენტი თანახმაა, რომ მომხმარებელმა არ უნდა გამოიყენოს CPU- ის გადამუშავების ზედმეტი თანხა კომპანიის რომელიმე სერვერზე. ამ პოლიტიკის ნებისმიერი დარღვევა შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიამ, მათ შორის დამატებითი ბრალდებების შეფასებაზე, ნებისმიერი შეწყვეტის ან შეწყვეტის ან ნებისმიერი მომსახურების შეწყვეტის ან ამ შეთანხმების შეწყვეტის შესახებ, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კომპანიის ერთადერთ და აბსოლუტური შეხედულებისამებრ. თუ კომპანია იღებს ამ კოდექსის მიხედვით რაიმე მაკორექტირებელ ქმედებას, მომხმარებელს არ ექვემდებარება ამგვარი მოქმედების დაწყებამდე წინასწარ გადახდილი ნებისმიერი საფასურის დაბრუნება.

---------------------------------

1.3) სკრიპტები საიტზე უნდა იყოს შემუშავებული ვებ-გვერდის შინაარსი და არ გამოიყენოთ სერვერზე როგორც სერვერზე. სერვერის გამოყენებით ელექტრონული ფოსტის დიდი მოცულობის გენერირება არის აქტივობის მაგალითი, რომელიც არ არის დაშვებული. სკრიპტები არ უნდა შეეცადონ მანიპულირება დროულად სერვერებზე. ეს განსაზღვრულია დღევანდელ ღირებულებებზე, რათა უზრუნველყოს სერვერის საიმედოობა. საიტები, რომლებიც გადატვირთულია ეს გააკეთონ, რადგან ისინი ინტენსიური რესურსია და უარყოფითად იმოქმედებს სერვერის მუშაობაზე და, შესაბამისად, არ იძლევა საშუალებას.

---------------------------------

1.4) LUNET.GE გააუქმებს ნებისმიერ დომენს, რომელიც ვერ შეასრულებს შემდეგ კრიტერიუმებს, როგორც კი ვიცით, მიმდინარე სამუშაო პრაქტიკის შესაბამისად:

---------------------------------

1.4.1) ნებისმიერი საიტის ძირითადი მიზანი უნდა იყოს მაყურებლებისთვის ვებ-გვერდის შინაარსის უზრუნველყოფა. საიტზე ფაილები უნდა იყოს დაკავშირებული ვებ-გვერდზე.

---------------------------------

1.4.2) ნებისმიერი სცენარის ძირითადი მიზანი უნდა იყოს ვებ-გვერდის შექმნა. სკრიპტები, რომლებიც გაგზავნილ ერთ ელ-ფოსტზე გაგზავნილ ინფორმაციას შეიტანენ ინფორმაციას, ან მონაცემთა ბაზის განახლება მისაღებია. სკრიპტები, რომლებიც იგზავნება ნაყარი ელ-ფოსტის ან პროცესის ინტენსიური მონაცემთა ბაზის პროცესის შესახებ. ყველა გამავალი ფოსტის მონიტორინგი და გაფილტრული.

---------------------------------

1.4.3) საიტები არ უნდა შეიცავდეს Warez, უკანონო, ამორალური ან საავტორო უფლებების მასალას. Onus არის თქვენს მომხმარებელს დამტკიცება, რომ თქვენ ფლობენ უფლებას გამოაქვეყნოს მასალა, არა LUNET.GE იმის დასამტკიცებლად, რომ თქვენ არ. !

---------------------------------

1.4.4) საიტები არ უნდა შეიცავდეს MP3 ფაილებს, რადგან ისინი არ წარმოადგენენ აქტიურ ვებ-გვერდს. სხვა მულტიმედიური ფაილები მისაღებია, თუ ისინი კონფიგურაციისთვის კლიენტისთვის ნაკადი კონფიგურაციისთვისაა გადმოწერილი, ვიდრე გადმოიწერეთ (იხილეთ ამ პოლიტიკის 1.2 პუნქტი). !

---------------------------------

1.4.6) საიტები არ უნდა შეიცავდეს პორნოგრაფიულ ან სხვა სახის მასალას. ზრდასრულ მასალაში შედის ყველა პორნოგრაფია, ეროტიკა გამოსახულება ან სხვაგვარად ან უხამსი შინაარსი. "ზრდასრული მასალის" დანიშვნა მთლიანად დარჩა LUNET.GE ის შეხედულებისამებრ.

---------------------------------

1.4.7) საიტები არ უნდა გამოიყენოთ სერვერული რესურსების გადაჭარბებული რაოდენობები. მათ შორისაა გამტარუნარიანობა, პროცესორის გამოყენება და / ან დისკზე. როდესაც ვებ-გვერდზე აღმოჩენილია რესურსების მონოპოლიზება, LUNET.GE იტოვებს უფლებას შეაჩეროს საიტი დაუყოვნებლივ. ეს პოლიტიკა ექსტრემალურ პირობებში ხორციელდება და მიზნად ისახავს ჩვენი სერვერების ბოროტად გამოყენებას. მომხმარებელს შეუძლია შესთავაზოს ვარიანტი, რომლის დროსაც განახლება ვარიანტი ან მასპინძლობს დამატებით აუცილებელია.

---------------------------------

1.4.8) საიტები არ უნდა შეიცავდეს სკრიპტებს, რომლებიც ცდილობენ პრივილეგირებული სერვერების რესურსების ან სხვა სერვერების შესვლას.. !

---------------------------------

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Harum, dolor quis. Sunt, ut, explicabo, aliquam tenetur ratione tempore quidem voluptates cupiditate voluptas illo saepe quaerat numquam recusandae? Qui, necessitatibus, est!

---------------------------------

1.4.9) ნებისმიერი LUNET.GE კლიენტი, რომელსაც სურს ჩვენი ინფრასტრუქტურის გამოყენება სათამაშო სერვისების უზრუნველსაყოფად, უნდა მოგვაწოდოს მათი ლიცენზიის ლიცენზიის ასლი მათი ლიცენზირების იურისდიქციისაგან. ეს უნდა მიენიჭოთ LUNET.GE ს ნებისმიერ სათამაშო სერვისის გააქტივამდე. !

2) Email

2.1) თუ LUNET.GE განსაზღვრავს საფოსტო ან დომენას, რომელიც იწვევს პრობლემებს; ჩვენ ან წაშალეთ დარღვეული საფოსტო ყუთები ან შეცვალოთ მათი პარამეტრები პრობლემის მოსაგვარებლად. ექსტრემალურ შემთხვევებში, ჩვენ ელ-ფოსტის გამორთვა ან დომენის ყველა სერვისი შეაჩერებს. !

---------------------------------

2.2) საერთო საკითხები, რომლებიც იწვევენ პრობლემებს:

---------------------------------

2.2.1) სად საფოსტო ყუთი იღებს დიდ მოცულობას არასასურველ ელ.!

---------------------------------

2.2.2), სადაც საფოსტო ყუთებს გადააგზავნიან სხვა საფოსტო ყუთებში, სადაც საფოსტო გზავნილი ვერ მოხერხდება.!

---------------------------------

2.2.3) სად საფოსტო ყუთებს აქვთ შემსრულებლები და / ან ავტომატური რეაგირები, რომლებიც ქმნიან წრიული საფოსტო მარყუჟების შექმნას.

---------------------------------

2.3) თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ LUNET.GE - ის ელექტრონული სერვისები ნებისმიერი შემდეგიდან:!

---------------------------------

2.3.4) შეტყობინებების ან კომუნიკაციების გასაგზავნად, რომლებიც არასასურველი, შეურაცხმყოფელი, შეურაცხმყოფელი, უხამსი ან უცენზურო.

---------------------------------

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Harum, dolor quis. Sunt, ut, explicabo, aliquam tenetur ratione tempore quidem voluptates cupiditate voluptas illo saepe quaerat numquam recusandae? Qui, necessitatibus, est!

---------------------------------

2.3.5) შეტყობინებების გაგზავნა, რაც იწვევს გაღიზიანებას, უხერხულობას ან შეშფოთებას ინტერნეტის სხვა მომხმარებლისთვის.!

---------------------------------

2.3.6) თაღლითობის მიზნით შეტყობინებების გაგზავნა ან / და სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის მიზნით.!

---------------------------------

2.4) დაუყონებლივი ფოსტის გაგზავნის თავიდან ასაცილებლად, SMTP ტრაფიკიდან და სერვერზე დაიბლოკება შემდეგი სცენარით:!

---------------------------------

2.4.1) სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ სერვერზე, რომელსაც აქვს ღია ფოსტის სარელეო.

---------------------------------

2.4.2) სადაც ფოსტის მნიშვნელოვანი მოცულობა 10 წუთიანი პერიოდის განმავლობაში დომენიდან იგზავნება.!

---------------------------------

2.4.3), სადაც ჩვენ მივიღეთ საჩივრების მნიშვნელოვანი მოცულობები, რომლებიც დაკავშირებულია LUNET.GE - ის მიერ გამოგზავნილი არასასურველი გვერდის შესახებ.!

---------------------------------

2.5) LUNET.GE - ის IP მისამართების ბლოკირების თავიდან აცილების მიზნით, LUNET.GE - ის სერვერებზე განთავსებული დომენი

---------------------------------

2.5.1), სადაც ჩვენ მივიღეთ საჩივრების მნიშვნელოვან მოცულობები საჩივრების გამოცხადების ან გამოუცხადებელი ფოსტის შესახებ, რომელიც გაგზავნილია LUNET.GE სერვერზე.!

---------------------------------

SPAM და არასასურველი კომერციული E-mail (UCE): LUNET.GE იღებს ნულოვანი ტოლერანტობის მიდგომა გაგზავნის არასასურველი კომერციული E-mail (UCE) ან SPAM ჩვენს ქსელში. ძალიან მარტივია ეს ნიშნავს, რომ LUNET.GE - ის მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიყენოს ან გაავრცელოს სხვები, რომ გამოიყენოს ჩვენი ქსელი UCE- ში. LUNET.GE - ის მომხმარებლები ვერ შეძლებენ მასპინძლებს, ან მისცენ მასპინძლები, საიტები ან ინფორმაცია, რომელიც რეკლამირებულია UCE- ის მიერ სხვა ქსელებისგან. ამ პოლიტიკის დარღვევები მკაცრი ჯარიმების, მათ შორის სამსახურის შეწყვეტის ჩათვლით. !

----------------------------

LUNET.GE SPAM- ის პოლიტიკის დარღვევა სერიოზულ ჯარიმებს გამოიწვევს. SPAM- ის პოლიტიკის სავარაუდო დარღვევის შეტყობინების საფუძველზე LUNET.GE დაიწყებს დაუყოვნებლივ გამოძიებას (შეტყობინებიდან 48 საათის განმავლობაში). გამოძიების დროს, LUNET.GE - ს შეუძლია შეზღუდოს მომხმარებელთა წვდომა ქსელის შემდგომი დარღვევების თავიდან ასაცილებლად. თუ მომხმარებელი აღმოჩნდა ჩვენი SPAM- ის პოლიტიკის დარღვევით, LUNET.GE - ს შეუძლია თავისი შეხედულებისამებრ, შეზღუდოს, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის ანგარიში. გარდა ამისა, LUNET.GE იტოვებს უფლებას განახორციელოს სამოქალაქო სამართლებრივი საშუალებები დასაბუთებული პოლიტიკის დარღვევის გამოძიებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხარჯებისათვის. LUNET.GE აცნობებს სამართალდამცავებს, თუ დარღვევა არის დანაშაული. !

---------------------------------

ამ პოლიტიკის პირველი დარღვევა გამოიწვევს "ადმინისტრაციული საფასურის" 150 ლარს და თქვენი ანგარიში განიხილავს შესაძლო დაუყოვნებლივ შეწყვეტას. მეორე დარღვევა გამოიწვევს თქვენი ანგარიშის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას.:

---------------------------------

როგორც ჩვენი გადამყიდველების საბოლოო პასუხისმგებლობა მათი კლიენტების ქმედებებს LUNET.GE ქსელში, მიზანშეწონილია, რომ გადამყიდველებს განავითარონ მსგავსი ან უფრო მკაცრი, მათი კლიენტების პოლიტიკა. ელფოსტის გადაგზავნა მომსახურება. სერვისები, რისთვისაც დარეგისტრირებული გაქვთ თქვენი ოფცია, მოიცავს ელ-ფოსტის გადაგზავნას. ელექტრონული ფოსტის საექსპლუატაციო გამოყენებისას თქვენ ვალდებულია ამის გაკეთება მოეთხოვოთ ყველა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და პასუხისმგებელია ელ-ფოსტის გადაგზავნის ყველა გამოყენებისათვის, მათ შორის ელ-ფოსტის გადაგზავნაზე გაგზავნილი შეტყობინებების შინაარსი. თქვენ ვალდებულებას იღებთ გაეცანით შინაარსს და შეასრულონ ინტერნეტისა და ელექტრონული ფოსტის გამოყენების ზოგადი წესები. ეს მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მისაღები გამოყენების პოლიტიკასთან, ხელმისაწვდომია ასევე შემდეგი შეზღუდვები. ზემოხსენებული ზიანის მიუყენებლად, თქვენ ვალდებულებას იღებთ, არ გამოიყენოთ ელექტრონული ფოსტის გადაგზავნა:/p>

---------------------------------

წაახალისოს, მონაწილეობა ან მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერი ფორმით უკანონო ან შეუფერებელი საქმიანობით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მუქარის, უცენზურო და შეურაცხმყოფელი შეტყობინებების, კომპიუტერული ვირუსების გავრცელების, საავტორო უფლებების ან საკუთრების უფლების დარღვევის ან ცილისმწამებლური მასალის გამოქვეყნებაზე; სისტემის ან ქსელების მონაცემების არასანქცირებული წვდომით ან გამოყენებისას, მათ შორის ყველა მცდელობა პაროლების გამოცვლაზე, სისტემის ან ქსელის დაუცველობის შემოწმების ან ტესტირების ან უსაფრთხოების ან დაშვების კონტროლის დარღვევას საკმარისი თანხმობის გარეშე სისტემის ან ქსელის მფლობელი; სხვა მომხმარებლები, სერვერები ან ქსელებში მონაცემთა გადატვირთვა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, საფოსტო დაბომბვა, დატბორვა, სამსახურის გაუქმება, ნებაყოფლობითი მცდელობა სხვა სისტემის ან სხვა სახის შეურაცხყოფის გადატვირთვის მცდელობა; რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ არის შეზღუდული, მასობრივი დაგზავნის გამოუყენებელი ელ-ფოსტა, უსარგებლო ფოსტა, განაწილების სიების გამოყენება (საფოსტო გზავნილები), რომელშიც შედის პირები, რომლებსაც არ აქვთ სპეციალურად ამგვარი განაწილების განთავსება სია. მომხმარებელი არ არის ნებადართული ყალბი სახელის წარმოდგენა ან სხვა ფორმით, რომ გამოაგზავნოს როგორც სხვები ელ-ფოსტის გადაგზავნისას.

3)გამოყოფილი სერვერები

3.1) ყველა სერვერის მომხმარებელი პასუხისმგებელია მათი სერვერის საქმიანობასა და უსაფრთხოებაზე. სერვერები ქსელდან გათიშული იქნება შემდეგ სცენარებში:

---------------------------------

3.1.1) ნებისმიერი სერვერი, რომელიც ცდილობს ქსელის სკანირებას ან სხვა შესაძლო გარჩევაში მუშაობას.!

---------------------------------

3.1.2) LUNET.GE მიიჩნევს, რომ სერვერი კომპრომეტირებულია.

---------------------------------

3.1.3) სადაც უმოკლეს ზრდა ხდება სერვერის ქსელის სიმძლავრის გამოყენებისას, რომელიც აისახება იმავე ქსელში სხვა სერვერებზე.

ზოგადი

4.1) LUNET.GE - ს აქვს დანაშაულებრივი ურთიერთობების ფუნქცია და ჩვენ მზად ვართ, ხელი შევუწყოთ ყველა სამართალდამცავ და სამთავრობო უწყებას ინტერნეტ დანაშაულის შემცირების საქმეში.

---------------------------------

4.2) LUNET.GE შეაჩეროს ხელმისაწვდომობა ანგარიშზე, რომელიც:

---------------------------------

4.2.1) შეიცავს არასწორი ან თაღლითური დეტალები.!

---------------------------------

4.2.2) ახორციელებს საგადახდო ბარათის გადახდა.

---------------------------------

4.3) თუ LUNET.GE გამორთულია საიტის ან სერვერზე, ჩვენ ვიქნებით:.!

---------------------------------

4.3.1) ელ-ფოსტის გაგზავნა ანგარიშის კონტაქტში, შეატყობინეთ მათ შეჩერების შესახებ - გთხოვთ, გამოიყენოთ ელ.ფოსტის მისამართი, რომელიც არ იქნება შეჩერებული რაიმე შეფერხებით, რათა დაუყოვნებლივ გაეცნოთ თქვენს ანგარიშზე არსებულ ნებისმიერ ცვლილებას.!

---------------------------------

4.3.2) უზრუნველყოს შესაბამის სამსახურში ოფისის საათებში შესაბამისი კორესპონდენციის შედგენა, შეჯამების მიზეზების დეტალებზე და რა ქმედებები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, კონტაქტში უნდა მოხდეს სიტუაციის გამოსწორება. 4.3.3) არ ხელახლა ჩართოთ ნებისმიერი დომენი ან სერვერი, რომელიც მანამდე შეაჩერა მსგავსი შეურაცხყოფისთვის.

---------------------------------

4.3.4) გაიარეთ ანგარიში შესაბამის დეპარტამენტში, რათა განისაზღვროს რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ანგარიშის ბალანსი ან დახურვა.

---------------------------------

4.4) ნაკლებად სერიოზული შემთხვევებისთვის, როგორიცაა ელექტრონული ფოსტის პრობლემები, მხარდაჭერის განყოფილება დაგიკავშირდებათ ოფისის საათებში და შეატყობინეთ თქვენს ანგარიშზე განხორციელებულ ნებისმიერ ცვლილებას და ამ ცვლილებების მიზეზებს. !

---------------------------------

4.5) თუ ობიექტი ან სერვერზე განხორციელდა ქმედება, თქვენ უნდა შეესაბამებოდეს მხოლოდ ჩვენს დახმარების განყოფილებას თქვენი ონლაინ პანელის მეშვეობით ან შეტყობინებების ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მოცემული საკომუნიკაციო მისამართის საშუალებით. სხვა დეპარტამენტებს არ შეუძლიათ განიხილონ სადაზვერვო გამოძიების დეტალები.

---------------------------------

4.6) უკანონოდ გამოძიების დროს შეჩერებული ნებისმიერი და ყველა მომსახურების რესტავრაცია ჩაითვლება საქმის მიხედვით.

---------------------------------

4.4) ნაკლებად სერიოზული შემთხვევებისთვის, როგორიცაა ელექტრონული ფოსტის პრობლემები, მხარდაჭერის განყოფილება დაგიკავშირდებათ ოფისის საათებში და შეატყობინეთ თქვენს ანგარიშზე განხორციელებულ ნებისმიერ ცვლილებას და ამ ცვლილებების მიზეზებს. !

5) შეზღუდული პასუხისმგებლობა

5.1) კომპანიის ნებისმიერი პასუხისმგებლობა, მათ შორის შეუზღუდავი ზიანის ანაზღაურებისათვის, ან სავარაუდოდ, რომელიც გამოწვეულია შესრულების, შეცდომის, უმოქმედობის, შეწყვეტის, გაუქმების, დეფექტის, ოპერაციის ან გადაცემის შეფერხების, კომუნიკაციის ხაზის უკმარისობის, ქურდობის ან განადგურების ჩანაწერების არასანქცირებული ხელმისაწვდომობა, შეცვლა ან გამოყენება, თუ არა ხელშეკრულების დარღვევის, წამების, დაუდევრობის, ან სხვა ნებისმიერი ქმედების განხორციელებისას, უნდა იყოს მკაცრად შემოიფარგლება კომპანიისათვის აბონენტის მიერ გადახდილი თანხა მიმდინარე თვე.

---------------------------------

5.2) ამ შეთანხმების ნებისმიერი დებულება უნდა ჩაითვალოს უკანონო, ძალადაკარგულად ან უტყუარად კანონით დადგენილი წესით, ამ შეთანხმების დანარჩენი დებულებების კანონიერება, მოქმედების და უფლებამოსილების განხორციელება რჩება გაუმართლებლად, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.

---------------------------------

5.3) წინამდებარე პირობები შეესაბამება ყველა წინა წარმომადგენლობას, გაგებას ან შეთანხმებას და უპირატესობას ანიჭებს ნებისმიერი შეფერხების მიუხედავად, წარდგენილი ნებისმიერი წესის პირობებით. LUNET.GE სერვისის გამოყენება წარმოადგენს ამ პირობებისა და პირობების მიღებას. !

თანხის დაგვიანება და კომპანიასთან თხოვნით მიმართვა სერვერის არ გათიშვასთან დაკავშირებით

თუ თქვენ მოითხოვთ რამოდენიმე დღის შემდეგ გადაიხადოთ თანხა ეს თხოვნა დაკმაოფილებული იქნება და სერვერი არ გაგეთიშებათ? მაგრამ ამ ჩვენ კეთილ ნებას თუ გამოიყენებთ იმისათვის რომ პორტირება გააკეთოთ და სხვა კომპანიიდან მიიღოთ უფასო შემოთავაზება და გადაითანთ სერვერს სხვა ვებ-ჰოსტინგზე და არ მოხდება დავალიანების დაფარვა ჩვენი კომპანია შ.პ.ს ნიკოლოზი უფლებას იტოვებს რომ ეს დავალიანება ბოითხოვოს ნებისმიერ დროს. დაიბრუნოს თანხა რაც კომპანიას შეუზლია მოითხოვოს არსებულ დომენი და გადავიდეს კომპანიის მფლობელობაში სანამ არ მოხდება ჰოსტინგის დავალიანების დაფარვა !

გთხოვთ გაითვალისწინოთ

რომ თქვენ ჰოსტინგის საფასურის გადახდის შემთხვევაში ეთანხმებით ჩვენ წესებს და პირობებს ? გისურვებთ წარმატებას !