საზიარო ჰოსტინგი

გახდი პოპულარული ჩვენი დახმარებით.

 • მინი

 • ლარი 5.00თვეში

  • სივრცე 5 GB

  • ულიმიტო ტრაფიკი

  • საიტები ულიმიტო

  • სუბ-დომენები ულიმიტო

  • RAM 1 GB

  • SSL სერთიფიკატი<

  • EMAIL ანგარიში

  • ANTI DDOS

  • PHP ვერსია 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5, 5.6, 7.0 7.1 7.2 inherit

 • შეკვეთა
 • სტარტი

 • ლარი 10.00თვეში

  • სივრცე 10 GB

  • ულიმიტო ტრაფიკი

  • საიტები ულიმიტო

  • სუბ-დომენები ულიმიტო

  • RAM 1 GB

  • SSL სერთიფიკატი<

  • EMAIL ანგარიში

  • ANTI DDOS

  • PHP ვერსია 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5, 5.6, 7.0 7.1 7.2 inherit

 • შეკვეთა
 • პრემიუმ

 • ლარი 15.00თვეში

  • სივრცე 15 GB

  • ულიმიტო ტრაფიკი

  • საიტები ულიმიტო

  • სუბ-დომენები ულიმიტო

  • RAM 1 GB

  • SSL სერთიფიკატი<

  • EMAIL ანგარიში

  • ANTI DDOS

  • PHP ვერსია 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5, 5.6, 7.0 7.1 7.2 inherit

 • შეკვეთა
 • გოლდ

 • ლარი 20.00თვეში

  • სივრცე 20 GB

  • ულიმიტო ტრაფიკი

  • საიტები ულიმიტო

  • სუბ-დომენები ულიმიტო

  • RAM 1 GB

  • SSL სერთიფიკატი<

  • EMAIL ანგარიში

  • ANTI DDOS

  • PHP ვერსია 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5, 5.6, 7.0 7.1 7.2 inherit

 • შეკვეთა
 • პრემიუმ

 • ლარი 25.00თვეში

  • სივრცე 25 GB

  • ულიმიტო ტრაფიკი

  • საიტები ულიმიტო

  • სუბ-დომენები ულიმიტო

  • RAM 1 GB

  • SSL სერთიფიკატი<

  • EMAIL ანგარიში

  • ANTI DDOS

  • PHP ვერსია 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5, 5.6, 7.0 7.1 7.2 inherit

 • შეკვეთა
 • სუპერ

 • ლარი 40.00თვეში

  • სივრცე ულიმიტო

  • ულიმიტო ტრაფიკი

  • საიტები ულიმიტო

  • სუბ-დომენები ულიმიტო

  • RAM 1 GB

  • SSL სერთიფიკატი<

  • EMAIL ანგარიში

  • ANTI DDOS

  • PHP ვერსია 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5, 5.6, 7.0 7.1 7.2 inherit

 • შეკვეთა